Project press

 

ACTIVITIES FOR MEDIA

 

web Interview Paris Hepatology Conference 2019 (January 2019)
web Hospital Clínic Health Blog
web Heptromic
web ICREA
web Liver Cancer Translational Research Laboratory
web El tractament anti-plaquetari evita la progressió del fetge gras a càncer de fetge en models animals
web Un tratamiento antiplaquetario evita que el hígado graso derive en cáncer (Cope)
web Un tratamiento antiplaquetario evita que el hígado graso derive en cáncer (Lavanguardia)
web Anti-platelet therapy prevents the progression of fatty liver to liver cancer in animal models (Clìnic de Barcelona)
web Anti-platelet therapy prevents the progression of fatty liver to liver cancer in animal models (Univeritat de Barcelona)
web Un tratamiento nuevo evita que el hígado graso derive en cáncer
web Un tratamiento anti-plaquetario evita que el hígado graso derive en cáncer
web El tratamiento antiplaquetario evita la progresión del hígado graso a cáncer en modelos animales
web Descobreixen un mecanisme per evitar que el fetge gras derivi en càncer
web Una investigació amb participació catalana troba una nova via per prevenir el càncer de fetge
web AMPLIACIÓ: Descobreixen un tractament contra les plaquetes que evita l'evolució del fetge gras a cncer
web Descobreixen un tractament contra les plaquetes que evita l’evolució del fetge gras a càncer
web Una nueva diana terapéutica frena la progresión del hígado graso a cáncer y cirrosis
web Blocking platelets: A possible option to prevent fatty liver disease and liver cancer
web Inserm - Funding
web A video presenting the Inserm U1110 research is available on the unit’s website
web Press release on the University of Strasbourg website to advertise a breakthrough publication
web Press release to advertise a breakthrough publication (Aizarani, Nature, 2019). This press release was relayed by local media
web Press release to advertise the creation of the Alentis Therapeutics start-up (https://alentis.ch/). This press release was relayed by many biotechnology websites as well as local media, 2019